VMMZN – Inzameling Zakaat-ul-Fitr 2017 / 1438

Het einde van de ramadan nadert helaas in rap tempo met gelukkig de 27ste nacht nog in aantocht. Het einde van de Ramadan betekent ook dat het weer tijd is voor het geven van zakaat-ul-fitr (dit moet VOOR salat ‘l eid gegeven worden).

Ook dit jaar zamelen we de zakaat-ul-fitr in voor de armen in Marokko (in samenwerking met een groot aantal moskeeën binnen Rotterdam en omstreken). Jullie kunnen dit bedrag overmaken of terecht bij een van de moskeeën als opgenomen in de flyer hieronder.

Scroll To Top