Activiteiten

Moskee Othman telt circa 300 leerlingen. Wekelijks worden op zaterdag en zondag Arabische lessen verzorgd. De lestijden zijn van 10.00 uur tot 16.00 uur. Binnen dit tijdsbestek wordt aan meerdere groepen les gegeven. De jongste leerlingen zijn 6 jaar. De moskee hanteert geen bovengrens: een ieder is welkom en het is nooit te laat om kennis op te doen.

Lessen Arabische taal

De Arabische lessen worden onderverdeeld over drie niveaus:

  • Niveau 1 bestaat uit 4 klassen;
  • Niveau 2 bestaat uit 2 klassen;
  • Niveau 3 bestaat uit een enkele klas.

Lessen Koranmemorisatie en verdieping

Thans kent Moskee Othman 7 groepen die het hele jaar door Koranlessen volgen. Naast de zaterdagen en zondagen worden de lessen Koran eveneens doordeweeks na 16.00 uur verzorgd.

Huiswerkbegeleiding groep 7 + 8 en brugklassen

Huiswerkbegeleiding is bestemd voor kinderen uit groep 7, groep 8 en de brugklassen. Moskee Othman is al enige tijd bezig met het aanbieden van huiswerkbegeleiding voor geïnteresseerde leerlingen. Kinderen worden door hoogopgeleide vrijwilligers begeleid in kleine groepen met een maximum van 5 leerlingen.

De lessen worden op werkdagen gegeven vanaf 18.00 uur. Iedere leerling krijgt twee keer per week les.

Korancompetitie

Korancompetitie Benelux wordt georganiseerd door vereniging El Mishkaat.

Vereniging El Mishkaat werd in 2012 opgericht door moskeeën en andere moslimorganisaties in de Benelux als een koepelorganisatie op het gebied van de Koran. De functie van El Mishkaat is vooral gelegen in het bevorderen en stimuleren van Koran kennis, o.a. memoriseren en reciteren, onder de moslimgemeenschappen in de Benelux landen.

Voor meer informatie: www.quraancompetitie.nl

Nederlandstalige lezingen

Moskee Othman houdt graag rekening met de jongeren, zij zijn namelijk onze toekomst. Mede hierom organiseert Moskee Othman met regelmaat lezingen, die in het Nederlands worden gegeven teneinde onder meer de jongeren in Kralingen-Crooswijk meer te betrekken bij de belangrijke maatschappelijke rol waar ook zij verantwoordelijk voor zijn. Deze lezingen omvatten verscheidene onderwerpen welke in de Islam een vooraanstaande rol toebedeeld krijgen, denk hierbij aan onderwerpen als ‘een uitstekend karakter’, ‘respect en waardering’, ‘opvoeding en educatie’ en ‘de vertegenwoordigde rol van de moslim en zijn verantwoordelijkheid binnen de maatschappij’. Dit is slechts een kleine greep uit de vele onderwerpen die ter sprake komen tijdens dergelijke lezingen.

Moskee Othman verwelkomt uiteraard alle waardevolle initiatieven die in lijn zijn met bovenstaande doelstelling.

Lessen Nederlands

Deze lessen zijn bestemd voor de eerste generatie mannen en vrouwen die het Nederlands nog niet beheersen en dit graag wensen te leren.

Scroll To Top