Arabisch voor kinderen

Het Arabisch is de taal waarmee de Koran is neergezonden   ” Inderdaad, wij hebben het als een Arabische Koran neergezonden zodat jullie zullen begrijpen”  (Interpretatie van betekenis)(12:2). Het is daarom ook onmogelijk om de Koran te begrijpen zonder de Arabische taal machtig te zijn. Umar ibn Khattab heeft ook gezegd: “Leer het Arabisch, want het is een onderdeel van jullie godsdienst“.

Wilt u de taal van de Koran aan uw kind(ren) leren, dan kunt u uw kind inschrijven door het onderstaande inschrijvingsformulier in te vullen. Wij zullen dan snel mogelijk contact met u  opnemen.

Onze vereniging streeft er naar om het niveau van de Arabische lessen zo hoog mogelijk te krijgen. Daarom hechten wij grote waarde aan suggesties, ideeën of klachten van ouders, zodat we samen het niveau van de Arabische lessen tot een hoger niveau kunnen tillen. U kunt uw feedback sturen naar het volgende e-mailadres: onderwijs@moskee-Othman.nl

Op het bovenstaande e-mailadres kunt ons ook mailen mocht u extra informatie willen ontvangen over de Arabische lessen.

Wassalamo Alykom Warahmatollah

Onderwijscommissie Arabische lessen

Inschrijvingsvoorwaarden Arabische lessen (klik hier)

Achternaam van de leerling
Voornaam van de leerling
Naam van de ouder/verzorger
Geboortedatum van leerling
?
Het liefst DD-MM-JJJJ
Geslacht
?

Heeft het kind eerder Arabische lesssen gevolgd?
?

Volgt de leerling speciaal onderwijs op de Nederlandse School?
?

Lessen op Zaterdag en Zondag
Tijdstip (1ste voorkeur)
?

Tijdstip (2de voorkeur). Graag een ander tijdstip kiezen dan vorige vraag.
?

Lessen op Woensdag & Vrijdag

Nummer van de betaalde contributie (staat op de bon!)
?

Bij het betalen van de jaarlijkse contributie (shart) ontvangt u een bon met een contributienummer (nr 0 tot 999). Deze graag hier opvoeren zodat wij kunnen controleren of u uw contributie heeft voldaan.

Telefoonnummer van de ouder/verzorger
E-mailadres
Herhaal E-mailadres
Straat & Huisnummer
Postcode
Stad
Opmerking ?
Vul hier eventuele opmerkingen op. (Optioneel)
Scroll To Top