VMMZN – Inzameling Zakaat-ul-Fitr 2017 / 1438

Het einde van de ramadan nadert helaas in rap tempo met gelukkig de 27ste nacht nog in aantocht. Het einde van de Ramadan betekent ook dat het weer tijd is voor het geven van zakaat-ul-fitr (dit moet VOOR salat ‘l eid gegeven worden). Ook dit jaar zamelen we de zakaat-ul-fitr in voor de armen in Marokko (in samenwerking met een ... Lees meer »

Examentraining 2017

In navolging van ons vorige bericht, wij zullen in shaa Allah dinsdag 25 en woensdag 26 April een examentraining geven voor eindexamenleerlingen van mavo, havo en VWO. Dit jaar zullen we beginnen met enkel eindexamentrainingen Frans. Tijdens deze training zullen wij de studenten de tools geven om de examens door te komen. Deze cursus kost normaal een aantal honderden euro’s, ... Lees meer »

Jongerenavond – Voorbereiden op de Ramadan

Over iets minder dan een maand breekt voor ons insha’Allah de heiligste maand van het jaar aan; de Ramadan. De voorbereidingen zijn in volle gang en de grote soeppan wordt alvast uit de vitrinekast gehaald. Maar zijn onze voorbereidingen alleen gelimiteerd op het culinaire vlak of hebben we ook nagedacht over wat we willen bereiken deze Ramadan? Hebben we ook ... Lees meer »

Jongerenavond – Verbroedering in de Islam

‘Broederschap’, een van de belangrijkste principes binnen de islam. Talloze ahadith en ayat benadrukken het belang van broederschap en haar status binnen de islam. Echter, als we helaas naar de praktijk kijken is juist deze broederschap ver te zoeken bij de moslims tegenwoordig. Onze geliefde profeet (ﷺ) heeft het belang van broederschap benadrukt in de volgende prachtige overlevering: “Benijdt elkaar niet. ... Lees meer »

Jongerenavond – Islam en Gezondheid

De Shari’a is gekomen om vijf fundamentele zaken, de Maqasid Shari’a, te beschermen. De verdediging en het behoud van het leven, de nafs, is de tweede van deze vijf zaken. Het is daarom van groot belang je leefstijl hierop te baseren. Helaas gaat het hier soms mis, zeker als het om eten gaat. Tegenwoordig is het heel gemakkelijk om ongezond ... Lees meer »

Vrouwencommissie: Happiness is Homemade

Lieve zusters, Het is een tijdje stil geweest vanuit de commissie, mede door de zomerstop, maar we zijn weer terug met een superlezing voor jullie! Het opvoeden van een kind is enorm zwaar en als moeder weet je soms ook niet hoe om te gaan met bepaalde situaties. Om de zware taak van moeders een beetje te verlichten hebben wij opvoedondersteuner ... Lees meer »

Jongerenavond – Stilstaan bij soera At Tin

Het is weer zover insha’Allah! De eerste zaterdag van de maand nadert en op deze dag zal er een jongerenavond plaatsvinden. Tijdens deze avond zal er insha’Allah stilgestaan worden bij een soera die wij allen uit het hart kennen: soera At Tin. Ondanks dat we deze soera nagenoeg allemaal kennen, staan wij niet altijd stil bij de boodschap van deze soera. ... Lees meer »

Jongerenavond – Stilstaan bij soera Al Asr

Het is weer zover insha’Allah! De eerste zaterdag van de maand nadert en op deze dag zal er een jongerenavond plaatsvinden. Tijdens deze avond zal er insha’Allah stilgestaan worden bij een soera die wij allen uit het hart kennen: soera Al Asr. Ondanks dat we deze soera nagenoeg allemaal kennen, staan wij niet altijd stil bij de boodschap van deze soera. ... Lees meer »

Jongerenavond – Praktiseren in een niet-Islamitische samenleving

In Nederland leven we in een multiculturele samenleving. Dit houdt in dat er vele groepen zijn met verschillende gewoontes en geloofsovertuigingen. Het voordeel van het leven in een multiculturele samenleving is dat we met vele culturen in aanraking komen en we daardoor in staat zijn om veel van elkaar te leren en elkaar daardoor beter te begrijpen. Verschillende studies wijzen ... Lees meer »

Prettig Offerfeest 2016 / 1437

Namens Moskee Othman willen wij jullie allen een gezegend offerfeest wensen. Deze dag staat in het teken van blijdschap en vrede, en wie heeft het meeste recht op deze blijdschap anders dan jouw familie? Het is dan ook ontzettend belangrijk om deze dag door te brengen met jouw familie en niet in de zondes te vervallen. Verder willen wij jullie ... Lees meer »

Scroll To Top