Studie Koran memorisatie

Aanmelden: https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSdWnZmw5slCoiZ8Y3kLpjxeiRLUpE3LH-mmmdLms9JfOMIhdg/viewform?vc=0&c=0&w=1

Iedereen kent het belang en de waarde van de Koran binnen ons geloof: het is het Woord van Allah en is een essentieel onderdeel van ons geloof. 
Ook zijn wij allemaal wel bekend met de rust die wij ervaren bij het aanhoren van de Koran bijvoorbeeld tijdens de taraweeh gebeden. Als wij de vraag stellen wie de gehele Koran op de juiste manier zou willen leren reciteren/memoriseren zou niemand zijn vinger niet opsteken. Maar, hebben wij dan zou weinig gememoriseerd in deze “Gouden Tijd”? 
Veel gehoorde redenen zijn:
 “Mijn ouders hebben het destijds laten afzien en ik ben hier nu te oud voor”, 
 “Ik heb moeite met het lezen van de Arabische letters dus het gaat niet”. 
“Ik heb het te druk met mijn werk en familie”. 
En de meest belangrijkste: 
“Er zijn geen plekken waar ik als volwassene Koran op een correcte manier kan leren”. 

Wij hebben goed nagedacht hoe wij hier als Moskee Othman een bijdrage in kunnen leveren. Wij willen dan ook met de wil van Allah binnenkort starten met een Studie Koran memorisatie & Tajwied voor ouderen/jongeren/18+ indien er genoeg aanmeldingen zijn.
Hierin zullen wij met bekwame docenten individuele planningen maken om de Koran correct te memoriseren, ongeacht het niveau van de deelnemer. Dit is het ideale moment om alsnog de Koran op de juiste manier te leren memoriseren. 

Geïnteresseerd? Vul dan het formulier hieronder in en beantwoord de bijbehorende vragen. 

Tot slot willen wij afsluiten met het volgende vers: “En voorzeker, Wij hebben de Koran vergemakkelijkt om (het) te (kunnen) gedenken. Is er dan iemand die hier lering uit trekt?”

Scroll To Top