VMMZN – Inzameling Zakaat-ul-Fitr 2016 / 1437

De Vereniging Marokkaanse Moskeeën Zuid Nederland (VMMZN) zamelt dit jaar Zakaat-ul-Fitr in voor de behoeftigen in Marokko. De Zakaat-ul-Fitr is een verplichting die voor het einde van de Ramadan betaald dient te worden. Heeft u dit nog niet gedaan en weet u nog niet aan wie u de Zakaat-ul-Fitr kan overhandigen, dan is dit een uitgelezen mogelijkheid om aan uw verplichting te voldoen. Dit kan door uw Zakaat-ul-Fitr beginnend 2 dagen voor Salaat el ‘Eid over te maken naar rekeningnummer NL 16 INGB 0008 0252 21 t.n.v. Vereniging Marokkaanse Moskeeën Zuid Nederland o.v.v. zakaat-ul-fitr. Hiermee helpt u de behoeftigen in Marokko en hebt u aan uw verplichting voldaan.

Let op: Maak je dit pas na Salaat el ‘Eid over, wordt het niet geaccepteerd als Zakaat-ul-Fitr! Zorg daarom dat u het beginnend 2 dagen voor Salaat el ‘Eid overmaakt. Zo bent u er zeker van dat u aan uw verplichting voldoet en kunnen wij de behoeftigen eerder van hulp voorzien.

VMMZN - Zakaat-ul-Fitr 2016

Scroll To Top