VERSLAG: Jongerenavond: Leven van de Straat.

Moskee Othman Jongerenavond 6 oktober 2012

Spreker: dr. HassanBarzizaoua

Samenvatting: het leven van straat

We begonnen de avond met een korte voorstelronde: Waar staat de jongerencommissie Moskee Othman voor,  hoe zijn we gestart. Daarna gingen we over met een korte Q&A sessie met onze broeder Aklilu Bilal. Het was een heel luchtig gesprek waarin hij stapsgewijs zijn leven beschreef hoe hij voor de islam was en wat de islam voor zijn leven heeft betekent. Hij eindigde het gesprek met een mooi advies aan eenieder die zich steeds meer begint te verdiepen in zijn geloof: Leer eerst lopen voor je wilt rennen! Het is van levensbelang dat je begint bij een goede basis voor je verder wilt gaan bouwen.

Vervolgens gaven we het woord aan onze gastspreker Hassan Barzizaoua. Hieronder is een kort verslag over de gegeven lezing:
Het leven van de  straat. Om te begrijpen wat we bedoelen met’ het leven van de straat’ moeten we eerst stil staan bij wat het leven precies inhoudt. Deze bewustwording is een proces wat de hedendaagse jongeren missen.

In een overlevering vertelt de profeet (sallallahoe 3alayhi wasalaam); ‘’Mijn Ummah wordt tussen de 60-70 jaar’’.
Ervan uitgaande dat we gemiddeld 60 jaar leven, wat uiteraard niet voor iedereen geldt en waar we geen enkele garantie aan kunnen ontlenen. Als de doodsengel opdracht krijgt om je te halen, maakt het hem niet uit hoe oud je bent.

Even een rekensommetje. We gaan er in dit rekensommetje ervan uit dat je 60 jaar wordt. Hoe worden deze 60 jaren dan ingevuld?

20 jaar                 Slapen (8 uur per dag, 60 jaar lang)
20 jaar                 werk of studeer je (2/3 van je dag)
3,75 jaar             eten en drinken (3x een half uur per dag)

2,50 jaar             toiletbezoek/douche
5 jaar                    vervoer van huis naar werk of school en visa versa
1,25 jaar              telefoneren (halfuur per dag)

3,75 jaar             tv kijken of zit je achter je computer (1 1/2 uur per dag)
2,50 jaar             overige zaken zoals sporten, familie/vriendenbezoek ed.
__________

58,50 jaar

Als je de leeftijd van 60 jaar neemt dan heb je nog 1,5 jaar over. Laten we die dan vullen met het gebed/moskeebezoek en het jumuaa’ gebed. 60 jaar dat je mag leven is helemaal vol. En vol is vol. Je hebt al weinig tijd dus tijd voor de straat is er niet!
Voor veel mensen is Ibadaah (aanbidding) alleen de vijf zuilen maar Allah (swt) heeft gezegd: ‘’ik heb Djin en mensheid geschapen zodat zij Mij zullen aanbidden![1]’’.En van de 60 jaar, houd je maar 1,5 jaar over voor aanbidding? Dit kan natuurlijk niet! Dus moeten we door een juiste intentie andere zaken aanbiddingmaken. Hoe maken we van andere bezigheden in het leven een vorm van Ibadaah?

 

 • Slapen: De metgezellen maakten van hun slaap aanbidding door:
 1. Met Woedoe te slapen
 2. Dua doen voor het slapen en,
 3. Op je rechterzijde slapen.

Als je voor het slapen gaat de  intentie maakt dat je fadjr op tijd gaat bidden, is jouw 8 uur slapen ook ibadaah.

 • Werken wordt ook aanbidding als je het met de juiste intentie doet en zo oprecht mogelijk je werk verricht. En niet ‘niet werken’ als de baas je niet ziet, want jouw opperbaas Allah swt ziet alles wat jij doet.
 • Eten is ook aanbidding als je begint met Bismillah en eindigt met Alhamdoelilah en je dankbaarheid toont jegens je Schepper.
 • Douche/toilet: Zelfs voor toiletbezoek krijg je beloning als je dua doet en met je linkervoet binnentreedt en smeekbede doet en met je rechtervoet uitkomt.
 • Familie- vriendenbezoek:Met de juiste intentie is het bezoeken van jouw familie- en vriendenkring ook aanbidding.

Als je dit zo omrekent, dan gebruik je de volledige 60 jaar voor de aanbidding van Allah, zoals dat bedoeld is. We hebben geen tijd om te verspillen!

  Stel je voor dat jouw docent, aan het begin van een nieuw schooljaar, je alvast de vragen laat weten waar je pas aan het einde van het schooljaar het examen over moet afleggen. De klas zal zich in tweeën splitsen.

De ene groep zal zeggen dat de leraar liegt en ze vertrouwen hem niet. De andere groep zal hem wel geloven desondanks zullen een paar van deze leerlingen gelijk beginnen met studeren en de antwoorden proberen te vinden terwijl de andere een houding zullen hebben van:

‘Ach, dat examen is pas in juni…heb tijd zat…zal wel tegen die tijd beginnen met studeren’

De docent in bovengenoemd voorbeeld is onze profeet Mohamed (sallallahoe 3alayhi wasalaam). Hij (sallallahoe 3alayhi wasalaam) heeft ons gezegd dat we alvorens één stap richting het paradijs te zetten, we antwoord moeten geven op de volgende vier vragen:

 1. Waar hebben jullie de tijd (qua leeftijd) aan versleten?

Leven = leeftijd = tijd. Je krijgt geen vrijstellingen.Er zijn 3 dingen in dit leven die nooit terugkomen;

 • Tijd, gisteren is geweest en zal nooit terugkeren.
 • Schoonheid, naarmate de mens ouder wordt verliest het  zijn/haar schoonheid
 • Jeugd, de profeet (sallallahoe 3alayhi wasalaam)heeft de jeugd vergeleken met een kledingstuk. Hoe een kledingstuk verslijt, verslijt ook jouw jeugd.

2. Waar hebben jullie je jeugdjaren aan verbruikt? (dat zijn de jaren tussen 15 jaar tot uiterlijk 40 jaar).

Waarom worden de jaren van de jeugd jaren zodanig benadrukt? Ten eerste omdat je in je jeugd het sterkst bent. Je lichaam kan veel aan, je onthoudt veel, je bent energiek! Het is de fase van kracht, dynamiek, mobiliteit, gezondheid, kennis etc. Deze zijn in deze fase optimaal. Ten tweede is de jeugd een fase van verandering op 3 niveaus:

 • verandering van hoofd en hersenen.
 • verandering van lichaam en kracht
 • verandering van hart.

Let op dat deze talenten/kwaliteiten niet ingezet worden op de verkeerde weg. De jeugd is een fase van de mens die heel vatbaar is, er zijn vele factoren die de jeugd instabiel kunnen maken. Je hebt een keuze tussen de goede en de slechte weg. Een slechte weg is bijvoorbeeld als je je kwaliteiten gebruikt om een expert te worden in stelen.

De 1e twee vragen overlappen zich enigszins. Waarom is dat? Er zijn hier twee redenen voor:

1. Het benadrukken het belang van tijd en,

2. het benadrukken van het belang van jeugd.

Degene die zeggen, ‘ik heb tijd over’ of ik ben ’tijd aan het doden’ doden eigenlijk hun leven. Tijd doden is een vorm van zelfmoord.  Want leven = leeftijd.

 1. Wat hebben jullie met de kennis gedaan die je had?

Wat je leert, moet je toepassen in de praktijk anders raak je die kennis kwijt.  Als je de opgedane kennis niet in de praktijk brengt, is die kennis 0,0% waard. Je kunt dat vergelijken met een blinde man die met een fakkel heeft. Die blinde heeft niets aan die fakkel of aan het licht dat die fakkel geeft, hij is immers blind.

 1. Hoe heb je je geld uitgegeven?

Tot slot: Allah heeft ons duidelijk geleerd wat we wel en niet mogen. Hij heeft ons 5 verkeersborden gegeven. Deze borden heeft hij ons gegeven in ons eigen belang, om ons te waarschuwen! Deze borden zijn:

1.  Haraam (verboden)

2.  Makroeh (afkeurenswaardig)

3.  Halal (toegestaan)

4.  Mandoeb (aanbevolen)

5.  Wajib (verplicht)

En Allah soub7ana howa ta3ala weet het het beste.[1]Soerahadh-Dhariyaat Vers: 56.

Scroll To Top