Pedagogiek in moskee Othman

Pedagogiek in moskee Othman

Veel kinderen van islamitische huize krijgen godsdienstonderwijs in de moskee. Zowel in binnen- als buitenland wordt steeds meer gepleit voor pedagogische vernieuwing van dit onderwijs. Deze is nodig om de ouders en kinderen van nu bij te kunnen staan in het vinden van hun weg (als moslim) in de migratiecontext. Om dergelijke innovatie gestalte te kunnen geven is inzicht nodig in de huidige lespraktijken en opvattingen daarover. Daarnaast is inzicht van belang in ‘wat werkt en niet’, in goede praktijken waarvan kan worden geleerd.

Empirisch onderzoek hiernaar is uitermate schaars. In opdracht van de gemeente Rotterdam voerde het Verwey-Jonker Instituut, in samenwerking met FORUM, in drie Rotterdamse moskeeën een onderzoek uit. Het doel ervan was om samen met de betrokkenen zicht te krijgen op de pedagogische kwaliteit van de lesactiviteiten, hoe deze zich verder zou kunnen en moeten ontwikkelen, en op de behoeften aan ondersteuning daarbij.

Dit boekje bevat het verslag van het onderzoek in een van de drie onderzochte moskeeën, moskee Othman/Al Wahda/Ayasofya. Het slot ervan bevat een samenvatting van de bevindingen uit de drie deelonderzoeken. Met de conclusies en aanbevelingen voor de ondersteuning van pedagogische innovatie kunnen ook andere moskeeën,in andere steden, hun voordeel doen.

Bron: Verwey-Jonker Instituut

Scroll To Top