Samenwerkingsovereenkomst met deelgemeente Kralingen-Crooswijk

In de afgelopen jaren is de Othman moskee in Crooswijk een steeds actievere rol in de wijk gaan spelen, in samenwerking met andere partijen. Dit gebeurde met stimulans en ondersteuning vanuit SPIOR, waarbij de moskee is aangesloten. Op donderdag 28 juni werd dit voor de nabije toekomst verder vastgelegd door het tekenen van een samenwerkingsovereenkomst tussen de moskee en de deelgemeente Kralingen-Crooswijk, waarin ook de rol van SPIOR genoemd wordt. In de overeenkomst is de intentie vastgelegd om op thema’s zoals jeugd en opvoeding, veiligheid en een schone buitenruimte effectiever samen te werken.

Deelgemeentevoorzitter Lucas de Boer: ‘In deze hernieuwde samenwerking is plaats voor zaken die dagelijks van gemeenschappelijk belang zijn om op een prettige manier in een buurt of wijk te kunnen wonen en werken. Daarnaast hecht ik belang aan de ondersteuning die de moskee aan ouders kan bieden bij het opvoeden van de kinderen in Kralingen-Crooswijk. In de moskee wordt niet alleen gebeden, maar bijvoorbeeld ook huiswerkbegeleiding aan kinderen gegeven. Als deelgemeente willen we de dingen slimmer doen en dat betekent ook gebruik maken van structuren die in de wijk aanwezig zijn. Als de samenwerking met de Othman moskee ons helpt met de aanpak van maatschappelijke problemen, zoals taalachterstand en schooluitval, dan is dat winst voor iedereen!’ De voorzitter van de moskee, Mohamed Talagui, zei bij deze gelegenheid:  ‘Onze moskee draagt bij aan de aanpak van maatschappelijke vraagstukken, zoals aan opvoeding van kinderen, het bevorderen van veiligheid in de wijk, het bevorderen van contacten met de buren, enzovoorts. Alleen is het helaas niet altijd voor de buitenwereld zichtbaar wat de moskee doet. Onze moskee wil samenwerken met andere organisaties en de deelgemeente is een belangrijke partner. Ik ben dan ook heel blij dat we zo ver zijn gekomen en hoop dat we nu nog meer voor gezamenlijke daden zullen gaan en het niet alleen bij praten houden.’

Scroll To Top