Conferentie livestream

Programma:

17.00 Opening

17.05 Koranrecitatie

17.15 Welkomstwoord namens VMMZN

17.20 Presentatie programma

17.25 Lezing Imam Abdeslam  (AR)

17.45 Koranrecitatie

17.50 Lezing Imam Abdeslam Shakir(AR)

18.10 Lezing Mohamed Aarab (NL)

18.30 Uitreiking

18.40 Koranrecitatie

18.50 Afsluiting met doe’a

Scroll To Top