Othman Moskee: Sociale Rol Jongerenbeleid

Commissie Sociaal en Veilig vergaderde dinsdag 19 februari

De Othman Moskee lijkt een centrale rol te gaan spelen in het jongerenbeleid van de deelgemeente Kralingen-Crooswijk. Dat is de belangrijkste uitkomst van de vergadering van de commissie Sociaal en Veilig van afgelopen dinsdag. Portefeuillehouder Lucas de Boer wil burgemeester Aboutaleb vragen om de banden tussen de stad en de moskee ook aan te halen. Bovendien komt er binnenkort een werkbezoek van de deelraad.

Het verloop van de commissievergadering leek een een-tweetje tussen de deelraadsleden en voorzitter Lamkadmi van het jongerenbestuur van de moskee. Die laatste maakte aan het begin van de vergadering uitvoerig gebruik van zijn spreekrecht. Lamkadmi zei onder meer dat de moskee meer concrete afspraken met de deelgemeente wil maken, bovenop het in augustus 2012 gesloten convenant. Ook wil de moskee meer geld om de vrijwilligers te ondersteunen.

Thema-avonden
De deelraad reageerde enthousiast op Lamkadmi’s verzoek, en bood bij monde van Oktay Ünlü (PvdA) direct aan om op werkbezoek te komen bij de moskee aan de Boezemdwarsstraat. Ook deelgemeentebestuurder Lucas de Boer (PvdA, wijkveiligheid) sprak van een ‘waardevol aanbod’ van de moskee om intensiever met de deelgemeente samen te werken. De Othman Moskee organiseert zelf al thema-avonden over onderwerpen als overlast en criminaliteit. Op die avonden komen volgens Lamkadmi steevast tussen de twee- en vijfhonderd belangstellenden af.

De deelgemeente kan de Othman Moskee goed gebruiken bij de aanpak van jongeren tussen de tien en vijftien jaar, denkt De Boer. ‘De instroom van jonge overlastgevers, vaak broertjes van de jongeren die nu met een broodtrommeltje naar hun werk gaan, is moeilijk in te dammen. Op die groep hebben we nog te weinig vat.’ De Othman Moskee biedt huiswerkbegeleiding voor kinderen in de hoogste groepen van de basisschool en voor leerlingen in de brugklas (11-13 jaar). Ongeveer dertig kinderen maken van die dienst gebruik.

Naast de tien- tot vijftienjarigen is de overlast in Kralingen-West een groot probleem. ‘De cijfers daar verbeteren wel, maar niet goed genoeg’, benadrukte deelgemeentevoorzitter De Boer. De Boer wil een strengere aanpak van woningkraak en hennepkwekerijen, en een nauwere samenwerking met de Belastingdienst en uitkeringsinstantie UWV. Op die manier moet de pakkans van overlastgevende jongeren in de hele deelgemeente worden vergroot.

Gerdesiaweg
De lange vergadering van afgelopen dinsdag stond volledig in het teken van het jongerenbeleid van de deelgemeente. Portefeuillehouder De Boer verdedigde zijn aanvraag van mosquito-speakers bij de metrohalte Gerdesiaweg, na kritische vragen van D66-burgerraadslid Ireny Pinto. ‘Jongeren gaan nou eenmaal naar buiten om te chillen’, aldus De Boer. ‘Met de mosquito’s kunnen we ze verplaatsen naar een plek waar hun gedrag minder overlast geeft.’

 

Bron: http://www.desteronline.nl/deelraad-omarmt-othman-moskee
Scroll To Top