Jongerenavond – Verbroedering in de Islam

‘Broederschap’, een van de belangrijkste principes binnen de islam. Talloze ahadith en ayat benadrukken het belang van broederschap en haar status binnen de islam. Echter, als we helaas naar de praktijk kijken is juist deze broederschap ver te zoeken bij de moslims tegenwoordig. Onze geliefde profeet (ﷺ) heeft het belang van broederschap benadrukt in de volgende prachtige overlevering:

“Benijdt elkaar niet. Biedt niet tegen elkaar op. Haat elkaar niet. Wendt jullie niet af van elkaar. Verkoopt niet ten laste van elkaar. En wees broeders, O dienaren van Allah. De moslim is de broeder van de andere moslim. Hij doet hem geen onrecht aan, laat hem niet in de steek, liegt hem niet voor en veracht hem niet. Godsvrucht bevindt zich hier – hij wees tot drie keer toe naar zijn borst. Het is erg genoeg voor iemand om zijn moslimbroeder te verachten. Alles van een moslim is onschendbaar voor een andere moslim: zijn bloed, zijn bezitting en zijn eer.”   (Overgeleverd door Moeslim)

Ook heeft onze geliefde profeet (ﷺ) het volgende gezegd:  

“Niemand van jullie gelooft (werkelijk) totdat hij voor zijn broeder wenst wat hij voor zichzelf wenst.” (40 hadith Nawawi)

Tijdens onze volgende jongerenavond op zaterdag 4 maart zal onze geliefde broeder Ali Iftekhar ons uitgebreid vertellen wat de waarde van de broederschap is in de islam en hoe we deze broederschap weer kunnen doen herleven in deze tijden van afgunst en onrecht.  Deel dit evenement om insha’Allah zoveel mogelijk Ajr te ontvangen.

Onderwerp: Verbroedering in de Islam
Gastspreker: Imam Ali Iftekhar
Datum: 04-03-2017
Tijdstip: 18:30 (ná het Maghreb gebed)
Adres: Boezemdwarsstraat 1A, 3034 EP Rotterdam

Scroll To Top