Geen discriminatie in de wijk!

Stichting Platform Islamitische Organisaties Rijnmond (SPIOR) heeft in samenwerking met vereniging Othman, Bewonersgroep Slachthuisterreinen, stichting Nida en buurtwerk een bijeenkomst georganiseerd op donderdag 14 november 2013 met als titel: Geen discriminatie in de wijk!

De bedoeling van deze bijeenkomst was het leggen van verbinding tussen vrijwilligersorganisaties, maatschappelijke instellingen en bewoners in de wijken, ter bevordering van gebiedsgerichte samenwerking. Daarnaast was dit ook de ideale gelegenheid voor het bevorderen van kennis over tegengaan van discriminatie bij Rotterdamse vrouwen, mannen en jongeren in de wijken.

Het is een hele prettige bijeenkomst geweest waarbij alle partijen aan het woord zijn geweest. Verschillende probleempunten zijn aan de orde geweest zoals onder andere het gebrek aan normen & waarden, wederzijds respect etc. bij sommige jongeren. Ook de problematiek van de hangjongeren is aan de orde geweest.

“Verbinding & samenwerking is de oplossing voor discriminatie”, aldus Mohamed Laziz van SPIOR. “Wij moeten meer naar elkaar toe groeien en beter samenwerken om dit probleem op te lossen en dit begint bij elkaar beter te leren kennen. Daar zijn zulke bijeenkomsten ook voor”. De eerste stappen op weg naar een gerichte samenwerking ten aanzien van thema zijn gezet.
We kunnen met frisse moed weer verder.

Wij danken allereerst SPIOR voor het organiseren van deze fantastische bijeenkomst en alle organisaties die aanwezig waren. Wij zijn blij dat wij de eer hebben gekregen om de bijeenkomst te kunnen hosten en we zien in shaa Allah een mooie samenwerking tegemoet met alle fantastische mensen die aanwezig waren!

 

Scroll To Top