Conferentie VMMZN ‘Barmhartigheid in de islam’

Hoe gaan onze jongeren om met de boodschap van barmhartigheid in de Islam?

De Islam is een godsdienst van liefde, respect en vrede. De boodschap van de profeet, vrede zij met hem, staat in het teken van de  barmhartigheid voor alle werelden: ‘En wij hebben jou (oh Mohamed) slechts gezonden als een barmhartigheid voor de werelden’.(Koran, Soerat al-Anbiyā’ 21: 107)

De Vereniging Marokkaanse Moskeeën Zuid Nederland (VMMZN) organiseert een mini-conferentie waarin een aantal sprekers vanuit verschillende invalshoeken deze boodschap zullen toelichten. Onze gewaardeerde sprekers zullen ingaan op de invulling van deze waarde in ons dagelijkse leven. Hoe gaan onze jongeren om met de boodschap van barmhartigheid in de Islam?

De lezingen worden zowel in het Arabisch als in het Nederlands gehouden.

VMMZN, Moskee Mohcinine en andere moskeeën in Rotterdam en omgeving heten jou van harte welkom op vrijdag 25 december rond 17.00 uur. Bezoek ons in Moskee Mohcinine in Rotterdam Zuid of kijk live mee op www.moskee-zuidnederland.nl

 

12391208_861422793955775_3665818115979260231_n

 

 

image (1)

Scroll To Top