Azzedine Karrat – Jihad

Wie het nieuws de afgelopen tijd in de gaten heeft gehouden, kan het niet ontgaan zijn: het woord jihad. De calamiteiten in Syrie hebben ervoor gezorgd dat een kleine groep jongeren zonder enige kennis over de islam dit woord op een dusdanige manier interpreteren dat ze het meevechten in Syrie als een religieuze verplichting ervaren. Dit standpunt is echter totaal ongefundeerd en gaat linea recht tegen de principes van de islam. Broeder Azzedine probeert alle misvattingen de wereld uit te helpen door het woord duidelijk te definiëren en alle voorwaarden van de jihad goed uiteen te zetten.

Scroll To Top